Xais

En el moment de parir, les ovelles necessiten tranquil·litat. Només quan hi ha complicacions intervenim, i això succeeix en poques ocasions. El treball de després acostuma a ser veure si el xai necessita ajuda per beure del braguer de la mare. Algunes vegades, s’ha d’estar atent durant els primers dos o tres dies i ajudar-los a beure.

Els nostres xais, a més de complir les condicions que corresponen a les ovelles, tenen una altra singularitat: que estan en tot moment amb la mare, també en els prats.